• zpracování odborných posudků k řízení krajského úřadu o vydání stanoviska k umístění, stavbě a k jejich změnám
 • v rámci procesu EIA - zpracování oznámení záměru zjišťovací řízení
 • zpracování žádosti o Integrované povolení
 • zpracování a projednání žádostí na úřadě (ovzduší, odpady, chemické látky, EIA, IPPC, další složky ŽP, případně jiné obory)
 • zpracování odborných studií na úseku ovzduší, odpadového hospodářství, chemických látek a integrovaného povolení
 • koncepční a rozvojové dokumenty obcí, svazku obcí a vyšších územních správních celků
 • odborné posouzení spalování neschválených paliv a odpadů ve spalovacích zařízeních
 • měření tmavosti kouře
 • další posudky a dokumentace vztahující se k životnímu prostředí
 • návrh a zhotovení proutěných a pedikových výrobků
 • výroba litých svíček velkých rozměrů
 • tvorba vitráží a bytových doplňků doplňků Tiffany technikou
 • tvoření keramických výtvorů
 • výroba z korálků - náramky, ozdoby, ....
 • výroba z dřevěného masívu a plošných materiálů
 • další kreativní techniky
 • provozování tvořivé dílničky